Notice: Undefined index: prigod in /home/pzellcom/public_html/hawaii-photoreal.com/cgi-bin/.md5 on line 733
Angkan ng Masasama -
Angkan ng Masasama rating
4-5 stars based on 83 reviews
Alam ng Diyos ang ating kiliti! Kung minsan kikilitiin N'ya tayo sa paraang di natin inaasahan. Ang mga pagninilay dito ay pinamagatan kong "kiliti ng Diyos". 1 - PAGBEBENDISYON (Pagbati ng Espiritu Santo sa pagsisimula at pagtatapos ng sesyon) Espiritu Santo: Kapayapaan ng Diyos ang maghari sa inyong mga puso, ngayon at ...
Society Islands Beta V2 Leeward Islands released!

Society Islands Beta V2 Leeward Islands released!

Now it is available to purchase through the Flight Sim Jewels website: http://flight-sim-jewels.com/french-polynesia-the-society-islands/ the new version of our side project. This is a full revision of the previous Society Islands version (V1) with a new terrain...
Molokai v.0.9 release and major update to Niihau v.1.0 for X-Plane 10

Molokai v.0.9 release and major update to Niihau v.1.0 for X-Plane 10

Aloha X-Planers! Premiering with the new website design, we´re glad to announce two releases for X-Plane 10: Molokai V.0.9 is a completly new release for this simulator that features stunningly vivid and cloudless orthoimagery for the entire island, UHD Mesh, Panda...